1. Czarzasty Leszek - Przewodniczący Komisji

2. Ferdyn Arleta

3. Kozaczka Dominik

4. Krawczyk Janusz

5. Pełszyk Joanna - Sekretarz Komisji

6. Wiatrak Emil - Zastępca Przewodniczącego Komisji

7. Wiech Grażyna