1. Andrzej  Kielak

2. Jadwiga Przybysz

3. Paweł  Wnuk

4. Tadeusz  Wnuk

5. Bogdan  Chaciński