1. Katarzyna  Salach

2. Krzysztof  Rembelski

3. Joanna  Wróblewska

4. Anna Polakowska

5. Stanisław Kartasiewicz

6. Marta Lubaszewska

7. Grzegorz  Szewczyk