1. Andrzej Wesołowski - Przewodniczący Zarządu Osiedla

2. Marcin  Lemisiewicz - Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla

3. Beata Kalata

4. Dariusz Ojdana

5. Łukasz Zych