1. Andrzej Wesołowski - Przewodniczący Rady Osiedla

2. Marcin Lemisiewicz - Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla

3. Beata Kalata

4. Leszek  Bochowicz

5. Barbara Siennicka

6. Sabina  Szerszeń

7. Zbigniew  Barszcz

8. Wiesław Orych

9. Łukasz Zych

10. Dariusz Ojdana

11. Stanisław Dobroński

12. Waldemar Wilczak

13. Adolf Gawrysiak

14. agnieszka  Zacheja

15. Maciej  Szczotka