1. Maria Małgorzata Szatybełko - Przewodnicząca Rady Osiedla

2. Ryszard  Han -  Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla

3. Robert Wasilewski

4.Robert Morawski

5. danuta Chruściel

6. Krystyna Sobieska

7. Magdalena Stupak

8. Zbigniew Ziemkiewicz

9. Zbigniew Walaszczyk

10. Robert Kalata

11. Paweł Trochim

12. Ewa Kuch

13. Bogdan Wiśniewski

14. Ireneusz Kaczyński

15. Alicja  Tabor