W sprawie:
zajęcia stanowiska odnośnie wyrażenia zgody na odstąpienie od żadania zwrotu udzielonej bonifikaty

Data uchwały:
2011-06-30

Numer uchwały:
VI-77/2011

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia