W sprawie:
określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje nagród i wyróżnień za osiagnięcia sportowe

Data uchwały:
2011-08-31

Numer uchwały:
VII-84/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego