W sprawie:
zmiany siedziby Przedszkola w Duczkach

Data uchwały:
2011-08-31

Numer uchwały:
VII-89/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjecia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego