W sprawie:
zmiany adresu Zespołu Szkół w Duczkach

Data uchwały:
2011-10-28

Numer uchwały:
IX-103/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego