W sprawie:
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania

Data uchwały:
2011-10-28

Numer uchwały:
IX-112/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominbie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia