W sprawie:
zmiany uchwały Nr VI-60/2011 Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Wołomin

Data uchwały:
2011-11-30

Numer uchwały:
X-120/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego