W sprawie:
wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości

Data uchwały:
2011-11-30

Numer uchwały:
X-121/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia