W sprawie:
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Data uchwały:
2011-11-30

Numer uchwały:
X-124/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą od 1 stycznia 2012 roku