W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2012-2032

Data uchwały:
2011-12-16

Numer uchwały:
XI-126/2011

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem 1 stycznia 2012 roku