W sprawie:
ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

Data uchwały:
2011-12-16

Numer uchwały:
XI-131/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia