W sprawie:
wyłączenia z użytkowania odcinka dróg gminnych ul. Ludowej, Mazowieckiej i Lwowskiej w Wołominie

Data uchwały:
2012-01-27

Numer uchwały:
XII-3/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia