Elżbieta Radwan
Burmistrz Wołomina
tel. sekretariat: 22 763 30 65

Dariusz Szymanowski
Zastępca Burmistrza ds. technicznych
tel. sekretariat: 22 763 30 65

Łukasz Marek
Zastępca Burmistrza ds. społecznych
tel. sekretariat: 22 763 30 60

Małgorzata Izdebska
Sekretarz Gminy
tel. sekretariat: 22 763 30 62

Bożena Wielgolaska

Skarbnik Gminy
tel. 22 763 30 34