W sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Osiedle Wiosenna w Wołominie

Data uchwały:
2012-04-25

Numer uchwały:
XV-25/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego