W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Strefa aktywności gospodarczej we wsi Stare Lipiny

Data uchwały:
2012-04-25

Numer uchwały:
XV-26/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego