W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2012 - 2032

Data uchwały:
2012-04-25

Numer uchwały:
XV-42/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia