W sprawie:
reorganizacji Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie"

Data uchwały:
2012-06-04

Numer uchwały:
XVI-48/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego