Budżet Gminy Wołomin

INFORMACJE PODSTAWOWE

ROK: 2010 DOCHODY WYDATKI NADW/
DEFICYT
PLAN - PRZED ZMIANAMI 110 622 330 130 028 620 -19 406 290
PLAN - PO ZMIANACH 112 157 195 131 250 631 -19 093 436
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ 29 260 163 22 020 882 7 239 281
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE 54 651 511 49 793 838 4 857 673
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY 80 737 070 82 642 318 -1 905 248
REALIZACJA - CAŁY ROK 111 548 505 123 337 166 -11 788 661
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY 0 0 0
 
Uwaga: kwoty podane są w pełnych złotych