W sprawie:
ustalenia zasad wypłacania diet Przewodniczącym Zarządów Osiedli i Sołtysom

Data uchwały:
2012-06-27

Numer uchwały:
XVII-61/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia