W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2012 - 2032

Data uchwały:
2012-06-27

Numer uchwały:
XVII-64/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia