Budżet Gminy Wołomin

INFORMACJE PODSTAWOWE

ROK: 2009 DOCHODY WYDATKI NADW/
DEFICYT
PLAN - PRZED ZMIANAMI 104 570 125 122 991 253 -18 421 128
PLAN - PO ZMIANACH 104 570 125 122 991 253 -18 421 128
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ 28 147 162 18 457 875 9 689 287
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE 51 556 055 44 810 829 6 745 226
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY 76 075 624 67 708 491 8 367 133
REALIZACJA - CAŁY ROK 101 023 564 113 601 508 -12 577 944
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY 110 622 330 130 028 620 -19 406 290

Uwaga: kwoty podane są w pełnych złotych