Budżet Gminy Wołomin

INFORMACJE PODSTAWOWE

ROK: 2008 DOCHODY WYDATKI NADW/
DEFICYT
PLAN - PRZED ZMIANAMI 93 621 985 117 042 701 -23 420 716
PLAN - PO ZMIANACH 93 646 313 117 067 029 -23 420 716
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ 27 779 393 19 508 531 8 270 862
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE 51 811 938 45 189 500 6 622 438
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY 75 897 293 67 870 705 8 026 588
REALIZACJA - CAŁY ROK 101 700 946 108 753 900 -7 052 954
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY 104 570 125 122 991 253 -18 421 128

Uwaga: kwoty podane są w pełnych złotych