W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2012-2032

Data uchwały:
2012-08-16

Numer uchwały:
XVIII-67/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia