Budżet Gminy Wołomin

INFORMACJE PODSTAWOWE

ROK: 2007 DOCHODY WYDATKI NADW/
DEFICYT
PLAN - PRZED ZMIANAMI 86 326 539 102 389 051 -16 062 512
PLAN - PO ZMIANACH 88 465 144 104 527 656 -16 062 512
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ 26 188 218 17 686 470 8 501 748
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE 49 166 553 42 282 552 6 884 001
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY 72 369 945 61 639 975 10 729 970
REALIZACJA - CAŁY ROK 96 489 402 97 605 958 -1 116 556
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY 93 621 985 117 042 701 -23 420 716


Uwaga: kwoty podane są w pełnych złotych