W sprawie:
warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Wołomin

Data uchwały:
2012-09-19

Numer uchwały:
XIX-72/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.