W sprawie:
zmian w uchwale XXVII-32/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 marca 2009 r.

Data uchwały:
2012-09-19

Numer uchwały:
XIX-76/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego