W sprawie:
nie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty

Data uchwały:
2012-09-19

Numer uchwały:
XIX-80/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia