W sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie przy Al. Niepodległości i ul. Lipińskiej

Data uchwały:
2012-09-19

Numer uchwały:
XIX-82/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego.