Budżet Gminy Wołomin

INFORMACJE PODSTAWOWE

ROK: 2006

DOCHODY WYDATKI NADW/
DEFICYT
PLAN - PRZED ZMIANAMI 85 169 998 96 942 077 -11 772 079
PLAN - PO ZMIANACH 86 208 467 94 136 852 -7 928 385
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ 22 236 904 16 332 012 5 904 892
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE 43 472 454 38 984 990 4 487 464
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY 64 040 191 58 460 668 5 579 523
REALIZACJA - CAŁY ROK 88 783 015 88 205 441 577 574
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY 86 326 539 102 389 051 -16 062 512
Uwaga: kwoty podane są w pełnych złotych