W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2012-2032

Data uchwały:
2012-09-19

Numer uchwały:
XIX-85/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia