W sprawie:
emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Data uchwały:
2012-09-19

Numer uchwały:
XIX-86/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia