W sprawie:
wyrażenia woli nawiązania partnerskiej współpracy między Gminą Wołomin , a dzielnicą Budapesztu -Csepel na Węgrzech

Data uchwały:
2012-09-19

Numer uchwały:
XIX-87/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia