Budżet Gminy Wołomin

INFORMACJE PODSTAWOWE

ROK: 2005 DOCHODY WYDATKI NADW/
DEFICYT
PLAN - PRZED ZMIANAMI 73 501 607 80 625 924 -7 124 317
PLAN - PO ZMIANACH 73 810 312 78 580 934 -4 770 622
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ 20 710 581 16 715 392 3 995 189
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE 37 662 358 33 689 497 3 972 861
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY 55 933 005 50 549 132 5 383 873
REALIZACJA - CAŁY ROK 76 202 041 75 385 156 816 885
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY 85 169 998 96 942 077 -11 772 079
 
Uwaga: kwoty podane są w pełnych złotych