W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2012-2032

Data uchwały:
2012-10-29

Numer uchwały:
XX-89/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia