Budżet Gminy Wołomin

INFORMACJE PODSTAWOWE

ROK: 2004 DOCHODY WYDATKI NADW/
DEFICYT
PLAN - PRZED ZMIANAMI 63 101 399 66 106 114 -3 004 715
PLAN - PO ZMIANACH 68 258 768 71 263 483 -3 004 715
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ 18 087 560 14 771 138 3 316 422
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE 33 074 148 28 900 152 4 173 996
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY 49 829 551 44 354 355 5 475 196
REALIZACJA - CAŁY ROK 66 167 955 65 315 095 852 860
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY 73 501 607 80 625 924 -7 124 317
 
Uwaga: kwoty podane są w pełnych złotych