W sprawie:
zmiany Statutu Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie

Data uchwały:
2012-11-28

Numer uchwały:
XXI-97/2012

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.