W sprawie:
zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin

Data uchwały:
2012-11-28

Numer uchwały:
XXI-106/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego