W sprawie:
udzielenia "Województwu" pomocy rzeczowej dla potrzeb realizacji zadania pn. " Budowa drogi wojewódzkiej Nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8"

Data uchwały:
2012-11-28

Numer uchwały:
XXI-118/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia