W sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2013-2032

Data uchwały:
2012-12-19

Numer uchwały:
XXII-119/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2013 roku