W sprawie:
"Założeń do planu zaopatrzenia w cieplo, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wołomin na lata 2012-2027

Data uchwały:
2012-12-19

Numer uchwały:
XXII-123/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia