W sprawie:
nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji "Huragan" w Wolominie

Data uchwały:
2012-12-19

Numer uchwały:
XXII-124/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego