W sprawie:
zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołominie na 2013 rok.

Data uchwały:
2013-01-23

Numer uchwały:
XXIII-3/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia