W sprawie:
przyjecia do realizacji "Gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015"

Data uchwały:
2013-01-23

Numer uchwały:
XXIII-6/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia