W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu

Data uchwały:
2013-01-23

Numer uchwały:
XXIII-9/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia