W sprawie:
nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wołominie

Data uchwały:
2013-01-23

Numer uchwały:
XXIII-12/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego